Diana Kuprel

Ur. 11 lipca 1963 r. w Ocean Falls, w kanadyjskiej Brytyjskiej Kolumbii. Studiowała slavistykę i filologię angielską na Uniwersytecie Brytyjskiej Kolumbii w Vancouver i na Uniwersytecie Torontońskim, gdzie obroniła doktorat z literatury porównawczej (1998). Tematem jej pracy były dramaty Gombrowicza, Pirandella i Geneta. Jej artykuły na temat twórczośći Gombrowicza, Schulza, Pirandella i Marivaux ukazały się w wielu periodykach naukowych w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Przez kilka lat była redaktorem naczelnym „Books in Canada”, kanadyjskiego odpowiednika „Nowych Książek”; współredagowała pismo literacko-naukowe „Alphabet City". Przetłumaczyła Medaliony Zofii Nałkowskiej (ten pierwszy angielskojęzyczny przekład wyszedł nakładem amerykańskiego wydawnictwa Northwestern University Press w roku 2000). W 2007 roku w kanadyjskim wydawnictwie Bibloasis wydała  przetłumaczony wspólnie z Markiem Kusibą wybór wierszy Ryszarda Kapuścińskiego pt. I Wrote Stone. Przekłady wierszy, wczesnych reportaży i innych utworów tego pisarza zamieszczała w „The New Yorker”, „Alphabet City: Social Insecurity”, „Exile” i „Books in Canada”. Jest również współautorką przekładów na angielski wierszy Janusza Szubera. Mieszka w Toronto.
 
Powrót