Witold Morawski

Romanista, pracownik naukowo-dydaktyczny. Ur. 30 września 1931 w Warszawie. W czasie drugiej wojny światowej przebywał wraz z rodzicami w południowej Francji. Do Polski wrócił w 1947 roku.  Początkowo studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Budownictwa Przemysłowego. Po trzech latach studiów przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie w roku 1960 ukończył studia romanistyczne. Stypendysta rządu francuskiego, przez rok przebywał w Paryżu, gdzie zbierał materiały do pracy doktorskiej. Asystent dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie był pracownikiem naukowym w Katedrze Języków i Literatur Romańskich U.W. Opublikował szereg artykułów o poezji Apollinaire’a i wpływie jego twórczości na poezję Awangardy Krakowskiej. W Kanadzie od 1969. Wykładał w Departamencie Francuskim University of Toronto do przejścia na emeryturę w roku 1997. Należał także torontońskiego Towarzystwa Przyjaciół Paryskiej „Kultury”. 
 
Powrót