Florian Śmieja

Poeta, krytyk, tłumacz. Ur. W 1925 r. w Zabrzu-Kończycach. Wywieziony na roboty do Niemiec. W 1944 r. przedostał się do Anglii i wstąpił do I Korpusu. W Wielkiej Brytanii uzyskał maturę. Studiował anglistykę i hispanistykę w National University of Irland w Cork, a następnie iberystykę w King’s College University of London, zakończone doktoratem (1962). Pracował w School of Slavonic and East European Languages Uniwersytetu Londyńskiego, London School of Economics, University of Notingham. W Kanadzie od 1969 r. Wykładał do przejścia na emeryturę (1991) na University of Western  Ontario w London (Ontario). Od 1991 roku wykładał gościnnie na Uniwersytecie Wrocławskim, Opolskim i Akademii Polonijnej w Częstochowie. Współtworzył grupę poetycką Kontynenty. Autor kilkunastu tomów wierszy, m.in. Czuwanie u drzwi (Londyn 1953), Powikłane ścieżki (Londyn 1964), Kopa wierszy (London, Ont. 1981), Wiersze (Kraków 1982), Jeszcze wiersze (London, Ont. 1984), Not a Tourist (London, Ont. 1986), Przezorność czasu (London, Ont. 1992), Ziemie utracone (London, Ont. 1994), Niepamiętanie (Mississauga 1999), Wśród swoich (Mississauga 2001), Nad jeziorem Huron (Mississauga 2002),  Późne notacje (Toruń 2006), tomów przekładów z języka hiszpańskiego, portugalskiego i angielskiego. Opublikował również zbiór  wywiadów z pisarzami Siedem rozmów o poezji (Toronto 1990) i trzy tomy wspomnień Zbliżenia i kontakty (Katowice 2003), Zbliżenia i kontakty raz jeszcze (Katowice 2007) oraz Zbliżenia i kontakty po raz trzeci (Katowice 2010). Wyróżniony nagrodą Związku Pisarzy na Obczyźnie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
 
Powrót