Adam Marian Tomaszewski

Prozaik, reporter. Ur. 9 sierpnia 1918 r. w Kościanie, woj. poznańskie, zmarł 9 sierpnia 2002 r. w rodzinnym mieście. Maturę uzyskał w Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Kościanie. Następnie studiował w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (1938-1939). Żołnierz Armii Krajowej. Ukończył podziemną Szkołę Podchorążych Piechoty. W powstaniu warszawskim odznaczony Krzyżem Walecznych. Jeniec obozów w Sandbostel i Westertimke. Ppor. oddziałów wartowniczych w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech. W Kanadzie od 1948 r. Absolwent slawistyki na Uniwersytecie w Ottawie. W latach pięćdziesiątych członek Konfraterni Artystycznej „Smocza Jama”. W latach 1961-1964 współredaguje wraz z żoną, dr. Jadwigą Jurkszus-Tomaszewską „Prąd”, miesięczny dodatek literacko-kulturalny do ukazującego się w Toronto „Głosu Polskiego”. Jeden ze współzałożycieli Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie, jego wieloletni sekretarz i członek zarządu. W latach 1976- 77 redaktor „Głosu Polskiego”. Współpracownik „Wiadomości”, „Oficyny Poetów”, „Tygodnia Polskiego”, „OstatnichWiadomości” i „Przeglądu Polskiego”. Autor kilkunastu książek, m.in. Młodość została nad Obrą (Londyn,1969), Gorzko pachną piołuny (Toronto,1981),  Gdzie jesteś, Itako? (Toronto, 1985, Chleba naszego powszedniego (Toronto, 1988), Wiosna u Wielkich Jezior (1990) , Śpiew Syren (Londyn, 1993) oraz Krzyk dzikiej gęsi ( Poznań, 2000). Wraz z żoną Jadwigą Jurkszus-Tomaszewską opublikował tom reportaży i esejów Toronto, Tronto, Trana (Toronto,1967) oraz zbiór reportaży I to jest Meksyk (Londyn, 1972) , a z Ireną Habrowską-Jellaczyc Ze sceny i estrady ( Toronto, 1987), książkę poświęconą „Smoczej Jamie” i polskiej działalności teatralnej w Toronto. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
 
Powrót