Stanisław Franciszek Wcisło

Prawnik. Ur. 19 lipca 1917 r. w Krakowie, zmarł 26 września 2006 roku w Kleinburgu. Absolwent staroklasycznego Gimnazjum i Liceum Św. Jacka w Krakowie. W latach 1935-1939 odbywa studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia lingwistyczne. W 1938 r. kończy (z odznaczeniem) wieczorową Szkołę Nauk politycznych przy UJ. Praktyka konsularna w Konsulacie Generalnym RP w Lipsku. 1939 – ochotnik w kampanii wrześniowej. W latach 1939-1945 w Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, dywersji, kpr. podchr. Armii Krajowej. W 1945 r. uzyskuje doktorat w dziedzinie prawa konstytucyjnego na UJ ( praca Ustrój Naczelnych Władz Obrony Państwa 1914-1939). W latach 1945-1947 asystent i adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i p.o. sekretarza Akademii Nauk Politycznych jako zastępca prof. dr Ludwika Erliha. Aresztowany przez UB w krakowskim procesie WIN. Po ucieczce Mikołajczyka zbiega do Szwecji. W latach 1947-1951 jest stypendystą Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. W Kanadzie od 1951 roku. W latach 1952-1956 studiuje prawo w Osgoode Hall School of Law, uzyskując tytuł Barrister-at-Law. W latach 1956-1968 odbywa praktykę adwokacką w sprawach cywilnych. 1968 – mianowany Queen’s Counsel. Do 1982 roku radca i naczelnik Wydziału Spraw Niespornych Federalnej Prokuratury Generalnej w Toronto.  Kieruje nabywaniem terenów pod lotnisko w Pickering oraz park Waterfront w Toronto. Od 1982 na emeryturze. Członek Koła Byłych Żołnierzy AK, Koła nr 20 SPK, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych w Toronto. Autor szeregu artykułów w czasopismach (w języku polskim i angielskim) na tematy prawne, wojskowe i literackie. Opublikował tom wspomnień z czasów wojny i okupacji Spacery nocą (PFW, 1989).
 
Powrót