Andrzej Busza

Andrzej Busza (ur. 17.11. w 1938 r. w Krakowie) – poeta, krytyk, historyk literatury, tłumacz. W czasie wojny na Bliskim Wschodzie, w latach 1947-1965 w Anglii, gdzie studiował w St. Joseph's College, a następnie w University College w Londynie (anglistyka). Od 1965 r. w Kanadzie, gdzie został wykładowcą, a następnie profesorem literatury angielskiej na University of British Columbia w Vancouver. W latach 1958-62 był członkiem redakcji miesięcznika Kontynenty-Nowy Merkuriusz. Współpracę z tym pismem kontynuował z przerwami do 1965 r. Laureat Nagrody Fundacji Kościelskich (1962) oraz Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich (2005). Tworzy w języku polskim, a w ostatnich latach w angielskim. Znany konradysta. Opublikował tomy wierszy: Znaki wodne (IL, Paryż, 1969); Astrologer in the Underground/Astrolog w metrze w przekładzie Michael Bullocka i Jagny Boraks (Athens, Ohio, 1971); poemat "Kohelet" w paryskiej Kulturze (1975:12; w postaci zwartej Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", Toronto-Rzeszów, 2008); Glosy i refrakcje ( PFWwK & Mordellus Press, Berlin-Toronto, 2001) oraz Obrazy z życia Laquedema/Scenes from the Life of Laquedem (PFWwK &Mordellus Press, 2003), obydwa w tłumaczeniu na język polski dokonanym przez Bogdana Czaykowskiego, z którym wcześniej opublikował dwa tomy przekładów na angielski: poezji Mirona Białoszewskiego The Revolution of Things (Washington, D.C., 1974) oraz poematów Białoszewskiego, Iwaszkiewicza, Jastruna, Miłosza i Wierzyńskiego w Gathering Time: Five Modern Polish Elegies (Mission, B.C., 1983). Ponadto ogłosił prace naukowe poświęcone Conradowi-Korzeniowskiemu: Conrad's Polish Literary Background (Rzym-Londyn, 1966), Joseph Conrad: The Rover we współpracy z J. H. Stape (Oxford, 1992), oraz zamieścił szereg esejów i artykułów w periodykach specjalistycznych na terenie Anglii, Włoch, Polski i Stanów Zjednoczonych. Jego wiersze ukazały się w wielu antologiach i czasopismach w Polsce i zagranicą. W 2008 nakładem PFWwK i Stow. Literacko-Artystycznego "Fraza" ukazał się dwujęzyczny tom Pełnia i przesilenie/ Full Moon and Summer Solstice zawierający wiersze Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w ich wzajemnym tłumaczeniu.
 
Powrót