ZARZĄD

Obecnie  (2016 - 2107) w skład Zarządu Polskiego Funduszu Wydawniczego wchodzą:

Prezes:
Edward Zyman
Tel. 905.275.4166
e-mail: edzet@rogers.com

Wiceprezes:
Krzysztof Zarzecki
Tel. 416.972.9900
e-mail: zarzecki@rogers.com

Sekretarz:
Marek Kusiba
Tel. 905.848.0208
e-mail: adresbooks@yahoo.ca

Członkowie:
Andrzej Busza
Tel. 1.604.873.5820
email: abusza@interchange.ubc.ca

Waldemar Kontewicz
Tel. 905.275.6192
email: wkontewicz@yahoo.com

Anna Lubicz-Łuba
Tel. 1.604.921.6366
email: gabarth@telus.net

Grażyna Zambrzycka
Tel. 1.604.879.9380
email: gzambrzycka@yahoo.ca