AKTUALNOŚCI
Z przyjemnością informujemy, że wśród książek wyróżnionych prestiżową nagrodą Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie znalazł się wydany nakładem Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w koedycji ze Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym „Fraza” w Rzeszowie tom Edwarda Zymana Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008. Poniżej zamieszczamy pełny tekst komunikatu.

KOMUNIKAT
Związku Pisarzy Polskich Na Obczyźnie
W 60. roku istnienia Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, Jury (w składzie: przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz – prezes ZPPnO w Londynie, dr Nina Taylor-Terlecka – Oxford, dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm – Wilmington, USA oraz dr Beata Dorosz – Warszawa, IBL, PAN) uprzejmie zawiadamia o przyznaniu następujących nagród za rok 2011:

Nagrodę główną za całokształt twórczości otrzymuje ksiądz dr Janusz Ihnatowicz (USA) – poeta, prozaik i tłumacz, profesor University of St. Thomas w Houston (Teksas, USA).

Urodzony w 1929 w Wilnie, od 1946 przebywa na emigracji (początkowo w Irlandii, od 1951 w Kanadzie, od 1969 w Stanach Zjednoczonych); w 1962 otrzymał święcenia kapłańskie i od 1969 wykładał teologię i patrystykę na University of Saint Thomas w Houston. W 1997 otrzymał papieski Order św. Krzysztofa „Pro Ecclesia et Pontifice”. Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie oraz krajowego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Debiutował jako poeta w 1954 w pismach londyńskich wierszami opublikowanymi w miesięczniku Studentów Polskich Zagranicą „Życie Akademickie” oraz prozą w katolickim tygodniku religijno-kulturalnym „Życie”. Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1973. Autor siedmiu tomów poetyckich oraz przekładów z hebrajskiego (zamieszczanych głównie w antologiach).

Nagrody im. Włady Majewskiej otrzymują:
w kategorii za najlepszą książkę napisaną w języku polskim przez pisarza na stale mieszkającego poza Polską (poprzedni rok wydawniczy): prof. dr Maria Delaperriere (Francja) za książkę Literatura polska w interakcjach. Szkice porównawcze literatury i kultury (Warszawa, Wydawnictwo Nertion 2010). Autorka jest dyrektorem sekcji polonistyki w Institut National des Lanques  et Civilisations Orientales w Paryżu; ma w swoim dorobku szereg książek poświęcony literaturze  polskiej w języku francuskim i polskim. Nagrodzona książka znakomicie wpisuje się w niezwykle aktualny dyskurs o tożsamości polskiej kultury i literatury w cywilizacji europejskiej;

w kategorii za opracowanie naukowo-badawcze dotyczące literatury emigracyjnej bez względu na miejsce zamieszkania autora: Edward Zyman (Kanada) za książkę Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008 (Toronto-Rzeszów: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” 2010). To monograficzne opracowanie trzydziestoletniej działalności Polskiego Funduszu Wydawniczego jest jednocześnie świetnym pretekstem do wyrażenia ogólniejszych refleksji o polskiej kulturze na obczyźnie – jej osiągnięciach w przeszłości i jej perspektywach na przyszłość wobec zmieniających się uwarunkowań politycznych i socjologicznych. Autor – poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta, wydawca, od 1983 mieszka w Kanadzie.