Adres pocztowy:

Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie
Polish-Canadian Publishing Fund

377 Burnhamthorpe Rd. E.
P.O. Box 29562
Mississauga, Ontario, Canada L5A 4H2

e-mail: edzet@hotmail.com

Tel. 905.275.4166