Marek Kusiba

Reporter, poeta, krytyk literacki.  Ur. 22 września 1951 r. w Krośnie na Podkarpaciu. W 1975 r. ukończył polonistykę na UMCS w Lublinie.  W latach 1976-1981 pracował w miesięczniku literatury faktu „Kontrasty”i „GazecieWspółczesnej” w Białymstoku. Drukował także w „Więzi”, „Odrze”, „Poezji”, „Miesięczniku Literackim”, „NowymWyrazie”, „Akcencie”, „Studencie”, warszawskiej „Kulturze” i in. Laureat konkursów reporterskich (w 1980 r. im. Adama Polewki oraz „Miesięcznika Literackiego”, w 1981 r. Grand Prix "Boryna'81). W wyniku stanu wojennego pozbawiony pracy w dziennikarstwie. W 1984 roku dzięki sponsorstwu rządu kanadyjskiego wyemigrował z rodziną do Kanady, gdzie współpracował m.in. z „Halifax Herald”, „Głosem Polskim” w Toronto, Sekcją Polską Radio Canada International w Montrealu i Głosem Ameryki w Waszyngtonie. Od połowy 1985 mieszka w Toronto, współpracując  m. in. z CBC (konsultant serii "Struggles for Democracy"), „Books in Canada” (z-ca red. nacz. 1998-99), „Exile”, „Alphabet City” (Toronto), „Poetry Today”(Londyn), „The New Yorker” (Nowy Jork). Autor zbiorów wierszy Tratwa (Lublin 1976), Wszystkie działa na mnie (Białystok 1983), Samobójstwo Marsjan (Toronto 1987), Rozwiązać siebie (Berlin 1995), Inne powody (Rzeszów-Warszawa 2005 i ponad tysiąca opublikowanych artykułów, felietonów, reportaży, recenzji i wywiadów. Wydał w języku angielskim książkę o Januszu Żurakowskim From Avro Arrow to Arrow Drive (2003) i zredagował tom jego wspomnień Nie tylko o lataniu (Toronto 2002). W 2007 roku przetłumaczył i opublikował wspólnie z Dianą     Kuprel anglojęzyczny wybór wierszy Ryszarda Kapuścińskiego I Wrote Stone. Członek zarządu Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich w Toronto. Współpracuje z „Przeglądem Polskim” w Nowym Jorku (stały felieton „Żabką przez Atlantyk”). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
 
Powrót