Aleksander Rybczyński

Poeta, historyk i krytyk sztuki, dziennikarz, reporter. Ur. w 1955 r. w Siemianowicach Śląskich. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor zbiorów wierszy: Jeszcze żyjemy (Kraków 1982), Przejście dla pieszych (Poznań 1986), Naprzeciw Atlantyku (Kraków 1986), Podróż dookoła świata (poemat, wydanie bibliofilskie, Kraków 1987), Zmiany miejsca (Katowice 1993), Zmiany czasu (Toronto 1993), Strony świata (Kraków 1998), Czułe miejsca (Berlin 1998), Światłoczułość (Toronto-Katowice 2003), Jaskółka (Toronto-Rzeszów 2004), Kaligrafia w ciemności (Toronto-Poznań 2009). Laureat nagrody „Nowego Wyrazu” za niepublikowany zbiór wierszy (1979), Nagrody im. Kazimiery Iłlakowiczówny za najlepszy debiut  (1983) oraz Fundacji Turzańskich (2000). Założyciel i redaktor naczelny „Listu Oceanicznego”, pisma literackiego, które ukazywało się w Toronto w latach 1993-2000 na zasadzie miesięcznego suplementu do dziennika „Gazeta”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Oprócz poezji zajmuje się krótką formą prozatorską. Od 1991 r. mieszka w Toronto.
 
Powrót