Henryk Wójcik

Bibliofil, kolekcjoner, wydawca. Ur. 11 lipca 1950 r. w Lublinie. Absolwent liceum plastycznego w tym mieście. W latach siedemdziesiątych studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1978 roku, po absolutorium, wyjechał na stałe do Kanady. Członek brytyjskiego The Bookplate Society, American Society of Bookplate Collectors and Designers i Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Exlibrisu. Posiadacz unikalnych kolekcji exlibrisu amerykańskiego i brytyjskiego z przełomu XIX i XX wieku. W jego wielotysięcznej bibliotece szczególne miejsce zajmują polskie emigracyjne druki bibliofilskie, wielojęzyczna literatura na temat exlibrisu oraz książki i jej historii. Posiada ponadto bogate zbiory historycznych map polskich, exlibrisu polskiego, widokówek kresowych, Lublina i Wilna, druków ulotnych stanu wojennego oraz dawnej i współczesnej grafiki polskiej. Prezes Towarzystwa Wspierania Kultury Polskiej na Litwie. Współtwórca Archiwum Solidarności przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toronto. Członek Zarządu Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich. Były wieloletni członek zarządu i sekretarz Związku Ziem Wschodnich – Koła w Toronto. W latach 1990-2001 osobisty sekretarz Wacława Iwaniuka. Współredaktor tomów  Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku szkice, wspomnienia, wiersze (Toronto 2005) oraz Pożegnanie Poety. Ostatnia droga Wacława Iwaniuka (Toronto-Berlin-Siedliszcze, 2009).
 
Powrót