Julia Kicińska

Julia Kicińska z domu Gąssowska. Ur. 18 stycznia 1910 r. w Białymstoku, zmarła 14 września 2009 r. w Toronto. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego uczyła przez rok w szkole powszechnej w rodzinnym mieście, a następnie przez kolejna dwa lata w szkołach powszechnych w Kalinówce Kościelenej i Kalinówce Królewskiej. W 1936 r. wychodzi za mąż za Tadeusza Masłonia. W tym samym roku wyjeżdża wraz z mężem, również nauczycielem, do Francji, gdzie naucza historii, geografii i języka polskiego w szkołach na północy kraju. W kwietniu 1938 r. rodzi córkę. W 1939 wyjeżdża wraz z mężem do Białegostoku na wakacje. Ich planowany powrót z dzieckiem do Francji uniemożliwia wybuch wojny (Tadeusz, jako oficer, bierze udział w kampanii wrześniowej; aresztowany przez bolszewików, ucieka z niewoli, wkrótce zostaje jednak aresztowany, a następnie rozstrzelany przez Niemców). W kwietniu 1940 roku zostaje aresztowana przez NKWD. Początkowo przebywa w więzieniu w Białymstoku, skąd przeniesiona do Mińska, zostaje skazana na 10 lat katorgi i zesłana w głąb Rosji, do Kazachstanu. Pod koniec 1941 roku wraz z armią gen. Andersa dociera do Palestyny, gdzie organizuje słynną pierwszą polską szkołę w Ain-Karem (300 dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat, nauczanie na poziomie szkoły powszechnej, gimazjum i liceum, internat). W wojsku pełni funkcję komendantki szkoły w stopniu kapitana. Następne etapy jej wojennej wędrówki wiodą do Włoch (1942), a następnie do Anglii, gdzie następuje demobilizacja. W Kanadzie od 1952 r. Tu wychodzi  dwukrotnie za mąż, najpierw za Romana Zakrzewskiego, z którym rozwodzi się po kilku latach, potem w 1970 r. wstępuje w szczęśliwy związek małżeński z Józefem Kicińskim, który umiera w maju 1982 r.  Jedna z najbardziej zasłużonych  nauczycielek polskich w Kanadzie. Twórczyni 16 szkół na terenie Toronto. Członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Federacji Polek, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Koła Armii Krajowej i wielu innych organizacji. Za swą działalność społeczną otrzymała wiele wysokich wyróżnień i odznaczeń.
 
Powrót